دیوار کوب دستی کانگورو TS-5595

 • تمام فلزی با ساختاری مقاوم
 • تنظیم نیرو به منظور سوراخکاری بهتر
 • طراحی صیقلی بدون قطعات هرز و اضافه
 • تغذیه راحت
 • دارای قفل دسته
 • دستگیره پلاستیکی و قسمت پنجه نرم جهت راحتی کار
 • سایز سوزن های مناسب :

Kangaro No.3 (6~14mm), No.8 (Brad Nails 14mm), No.9 (Pin nails 14mm)l

 • Arrow JT-21/T27 (6~10mm)l
 • Rapid No.53 (6~14mm)l
 • Novus A TYPE 53 (6~14mm), E TYPE J (14mm)l
 • Prebena Type Vx (6~14mm)l
 • Wolfcraft Type 053 (6~14mm)l
دیوار کوب دستی کانگورو TS-5595

 

دیوار کوب دستی کانگورو TS-5680

 • تمام فلزی با ساختاری مقاوم
 • طراحی صیقلی بدون قطعات هرز و اضافه
 • تغذیه راحت
 • دارای قفل دسته
 • قسمت پنجه پلاستیکی نرم جهت راحتی کار
 • سایز سوزن های مناسب :

Kangaro No.4 (6~10mm)

 • Arrow T-50 (6~10mm)l
 • Rapid No.140 (6~10mm)l
 • Novus G TYPE 11 (6~10mm)l
 • Prebena TYPE PF (6~10mm)l
دیوار کوب دستی کانگورو TS-5680

 

دیوار کوب دستی کانگورو TS-610

 • تمام فلزی با ساختاری مقاوم
 • طراحی صیقلی بدون قطعات هرز و اضافه
 • تغذیه راحت
 • دارای قفل دسته
 • قسمت پنجه پلاستیکی نرم جهت راحتی کار
 • سایز سوزن های مناسب :

Kangaro 24/6, 24/8, 24/10, T-8, T-10

 • Max No.3, 1208F, T3-10MB
دیوار کوب دستی کانگورو TS-610

 

منگنه دیوار کوب دستی راپید R14

منگنه دیوار کوب دستی راپید R14

 

منگنه دیوار کوب دستی راپید R153

منگنه دیوار کوب دستی راپید R153

 

 



 

جستجو ...