دستگاه لمینیت oven A3 مدل 330

 • مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A3
 • مصرف کم (680 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • آماده شدن سریع ( کمتر از 3 دقیقه ) و موتور کم صدا
 • بدنه فلزی ، دارای 4 غلطک
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 330 میلیمتر
 • حداقل سرعت لمینیت : 560 میلیمتر در دقیقه
 • وزن : 9 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت oven A4 مدل 230

 • مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A4
 • مصرف کم (420 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • لمینیت با ضخامت 2 میلیمتر
 • درجه حرارت لمینیت : 180 - 80 (℃)
 • بدنه فلزی ، دارای 4 غلطک
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 240 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 680 میلیمتر در دقیقه
 • وزن : 6.5 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت QUPA مخصوص کارت ویزیت مدل VL110

 • مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی
 • لمینیت با ضخامت 0.6 میلیمتر
 • درجه حرارت لمینیت : 120 (℃)
 • ابعاد 75*140*223 میلیمتر
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 110 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 300 میلیمتر در دقیقه
 • وزن : 0.91 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت comix A3 مدل 9062

 • مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A3
 • مصرف کم (680 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • لمینیت با ضخامت 0.5 میلیمتر
 • آماده شدن سریع ( بین 3 تا 5 دقیقه )
 • دارای 4 غلطک
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 320 میلیمتر
 • حداقل سرعت لمینیت : 380 میلیمتر در دقیقه
 • ابعاد 100*170*470 میلیمتر
 • وزن : 3.75 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت comix A4 مدل 9061

 • مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A4
 • مصرف کم (300 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • لمینیت با ضخامت 0.6 میلیمتر
 • آماده شدن سریع ( بین 3 تا 5 دقیقه )
 • درجه حرارت لمینیت : 125 - 110 (℃)
 • دارای 2 غلطک
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 230 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 300 میلیمتر در دقیقه
 • ابعاد 66*148*358 میلیمتر
 • وزن : 1.4 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت طولی oven مدل 380

 • مصرف کم (600 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • بالاترین درجه حرارت لمینیت : 140(℃)
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 360 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 1600 میلیمتر در دقیقه
 • قطر غلطک ها : 1 ، 1.5 ، 3 اینچ
 • ابعاد 285*440*640 میلیمتر
 • وزن : 26 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت طولی oven مدل 650

 • مصرف (1600 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • بالاترین درجه حرارت لمینیت : 140(℃)
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 630 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 1600 میلیمتر در دقیقه
 • قطر غلطک ها : 1 ، 1.5 ، 3 اینچ
 • ابعاد 310*520*910 میلیمتر
 • وزن : 38 کیلوگرم

 

دستگاه لمینیت طولی oven مدل 1100

 • مصرف (3000 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت
 • بالاترین درجه حرارت لمینیت : 140(℃)
 • بیشترین عرض قابل لمینیت : 1100 میلیمتر
 • لمینیت با سرعت : 1600 میلیمتر در دقیقه
 • قطر غلطک ها : 1 ، 2 ، 3 اینچ
 • ابعاد 490*650*1680 میلیمتر
 • وزن : 190 کیلوگرم


 

جستجو ...