دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-1100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-1100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 2/6 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 150W
 • ابعاد : 385 × 185 × 330
 • وزن دستگاه : 6 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2000

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2000
 • دارای یک محفظه ورودی
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 8×2 میلیمتر
 • تعداد ورودی کاغذ : 7 برگ A4
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • قدرت موتور : 180W
 • ابعاد : 524 × 280 × 372
 • وزن دستگاه : 13.8 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 7-6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور 185W
 • ابعاد : 567 × 262 × 350
 • وزن دستگاه :15 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2200

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 10×2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 145W
 • ابعاد : 535 × 242 × 343
 • وزن دستگاه : 12 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3200

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 185W
 • ابعاد : 570 × 262 × 350
 • وزن دستگاه : 14 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 10-8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 24 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 680W
 • ابعاد : 675 × 325 × 391
 • وزن دستگاه : 17 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-5100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-5100
 • دارای یک محفظه ورودی (جهت کاغذ )
 • تعداد ورودی کاغذ : 25برگ A4
 • تعداد ورودی کاغذ : 16برگ A3
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 25×3 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 310 میلیمتر
 • قابلیت خرد کردن سوزن ، کلیپس و CD
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 5 متر
 • دارای تیغه ی برش فولادی یکپارچه
 • حجم مخزن : 76 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 1150W
 • ابعاد : 880 × 420 × 520
 • وزن دستگاه : 65 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-308D

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-308D
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 15×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 18 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 11.5 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-305B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-305B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 29×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 410 × 190 × 340
 • وزن دستگاه : 5.7 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-305C

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-305C
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×3 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 6.5 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-605C

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-605C
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×3 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 1/8 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 396 × 209 × 353
 • وزن دستگاه : 6.5 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-8012B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-8012B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/4 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 268 × 390
 • وزن دستگاه : 12.5 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-8008D

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-8008D
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/4 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 268 × 390
 • وزن دستگاه : 12.5 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-310B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-310B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 10 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 36×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 2/3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 18 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 12 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-812D

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812D
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 34 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 630 × 440 × 290
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-810D

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-810D
 • تعداد ورودی کاغذ : 10 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 26 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 570 × 370 × 250
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-808D

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-808D
 • تعداد ورودی کاغذ : 8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 9×2 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 546 × 265 × 390
 • وزن دستگاه : 13 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-817B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 17 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 34 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 630 × 290 × 440
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-815B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-815B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 15 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 26 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 580 × 290 × 435
 • وزن دستگاه : 16.3 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن OVEN مدل SD-812B

   

 • دستگاه کاغذ خردکن OVEN مدل SD-812B
 • قابلیت خرد کردن CD ، کارت اعتباری و سوزن
 • عرض دهانه ورودی سی دی : 125 میلی متر
 • تعداد ورودی کاغذ : 12 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 40×3.8 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام خارج شدن مخزن
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • شروع و خاتمه خودکار با استفاده از چشم الکترونیکی
 • حجم مخزن : 23 لیتر
 • دارای چهار چرخ با قابلیت قفل شدن جهت سهولت در جابجایی
 • قابلیت تفکیک خرده های کاغذ از CD با دو مخزن جداگانه
 • دارای دکمه برگشت کاغذ در صورت منصرف شدن از خرد کردن کاغذ
 • ابعاد : 546 × 265 × 390
 • وزن دستگاه : 13 کیلوگرم

  

جستجو ...